Skip to main content

Bra vatten är viktigt för hälsan. I en bostadsrättsförening bör därför vattnet som kommer in i byggnaderna vara rent, fritt från föroreningar, kemikalier och andra skadliga ämnen. Den här artikeln tar upp konsekvenserna av dålig vattenkvalitet, varför det är viktigt med en ordentlig vattenbehandling och hur du kan gå tillväga.

Riskerna med förorenat vatten

Förorenat vatten kan orsaka sjukdomar och sprida vidare olika virus och bakterier. Det kan också exempelvis öka smittan av exempelvis COVID-19. Vattnet vi dricker har normalt sätt olika kemikalier i sig till en viss nivå, men vissa farliga kemikalier behöver man se till att de inte går över gränsvärdet. Går det över det satta gränsvärdet kan det vara till skada för människor. Exempel på kemikalier som kan hittas i vattnet vi dricker är flour, bly, bekämpningsmedel och läkemedelsrester. Är vattnet som dricks av dålig kvalitet kan detta ha sin påverkan på hur de som bor där mår. 

Använd ordentlig vattenbehandling i din bostadsrättsförening

Med en bra vattenbehandling kan dina vattensystem hållas rena. En kvalitativ vattenbehandling kan göra ditt vattensystem mer hållbart i längden, och gör att vattnet inte får i sig någon rost, några avlagringar eller slam.

Köp rätt produkter och anlita ett företag som hjälper dig

När du äger en bostadsrättsförening vill du uppehålla en god kvalitet på vattnet i systemet. På så sätt kan du bidra till en god hälsa hos de som bor där. Se till att du har bra produkter för din vattenbehandling i din brf och att du har ett företag som kan hjälpa dig med installation och service. När du har rätt produkter och ett företag med koll på läget kan du känna dig trygg med att du har bra vattenkvalité.

Kvalitén på vattnet vi dricker är viktigt på många olika sätt, så tveka inte på att lägga vikt vid en vattenbehandling i din bostadsrättsförening.